avsändare


mottagare


mening

DRAMATURG


Dramaturg är ett konstnärligt yrke med berättande, struktur och helhet i fokus. Text, sammanhang och sceniska tecken är ofta bärande pelare i arbetet.


Som teaterdramaturg handleder jag eller ger feedback åt dramatiker i deras skrivprocesser och jag följer och stöttar regissörer i deras uppsättningsarbeten från idé till premiär. Jag arbetar med manus, förlagskontakter och rättigheter. Jag bearbetar, översätter eller gör analysarbeten. Dessutom arbetar jag som lektör och redaktör i olika samarbeten och jag föreläser och leder samtal och workshops.

Mina kunskapsområden är konst i allmänhet och scenkonst i synnerhet - med specialinriktning mot teater för barn och unga, relationen scenkonst/skola, LGR11 samt tolkningsmodeller och analysarbeten för grupper, såväl barn som vuxna.